Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

(VI СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ) Појам и врсте статусних промена - Члан 43.

VI СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Појам и врсте статусних промена
Члан 43.

Статусна промена је промена правног положаја удружења извршена на основу одлуке надлежног органа у складу са статутом и овим законом.

Статусне промене су припајање, спајање и подела удружења.

Нема коментара: