Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Промена података који се уписују у Регистар - Члан 32.

Промена података који се уписују у Регистар

Члан 32.

Удружење је дужно да Министарству пријави сваку промену података који се уписују у Регистар, у року од 15 дана од дана настале промене.

На упис промена података у Регистру сходно се примењују одредбе овог закона о упису удружења у Регистар.

Нема коментара: