Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Садржина Регистра- Члан 27.

Садржина Регистра

Члан 27.

У Регистар се уписују: назив, седиште и адреса удружења; област остваривања циљева удружења; датум оснивања удружења; привредне и друге делатности које удружење непосредно обавља; лично име, пребивалиште, односно боравиште и јединствени матични број, односно број пасоша и земљу издавања заступника удружења или дела удружења са својством правног лица; предвиђено време за које се удружење оснива; назив и седиште дела удружења са својством правног лица и датум његовог оснивања; чланство у савезу удружења; датум доношења односно измена статута; престанак рада и забрана рада удружења; подаци о статусној промени; подаци везани за ликвидацију и стечај удружења; број и датум доношења решења о упису у Регистар.

Нема коментара: