Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Упис ликвидације у Регистар - Члан 53.

Упис ликвидације у Регистар

Члан 53.

Овлашћење за заступање удружења прелази на ликвидатора даном отварања поступка ликвидације.

Одлука скупштине удружења о престанку удружења и подаци о ликвидатору уписују се у Регистар.

У називу удружења уписује се ознака “у ликвидацији”.

Нема коментара: