Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

(III ЧЛАНСТВО И ОРГАНИ) Чланство у удружењу - Члан 19.

III ЧЛАНСТВО И ОРГАНИ
Чланство у удружењу
Члан 19.

Свако лице може под једнаким условима утврђеним статутом да постане члан удружења.

Физичко лице може бити члан удружења независно од година старости, у складу са овим законом и статутом.

Изјаву о приступању, односно учлањењу у удружење за малолетно лице до 14 година живота даје његов законски заступник у складу са законом, а ако је у питању малолетник са навршених 14 година живота изјаву даје сам малолетник уз оверену писмену изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.

Удружење води евиденцију о својим члановима.

Нема коментара: