Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Ништавост располагања имовином удружења - Члан 42.

Ништавост располагања имовином удружења

Члан 42.

Располагање имовином удружења супротно одредбама овог закона ништаво је.

Нема коментара: