Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Покретање поступка за забрану рада удружења - Члан 49.

Покретање поступка за забрану рада удружења

Члан 49.

Поступак за забрану рада удружења покреће се на предлог Републичког јавног тужиоца, органа надлежног за вршење надзора над радом удружења или министарства надлежног за област у којој се остварују основни циљеви удружења.

Поступак за забрану рада удружења може се покренути и водити и у односу на удружења која немају статус правног лица.

Министарство ће у року од три дана од дана пријема одлуке Уставног суда којом је изречена забрана рада удружења, у Регистру извршити забелешку забране рада удружења.

Нема коментара: