Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Поступак после спроведене ликвидације - Члан 54.

Поступак после спроведене ликвидације

Члан 54.

Са имовином удружења која преостане после намирења поверилаца и измирења пореских обавеза, ликвидатор поступа на начин предвиђен овим законом и статутом удружења.

Ако је удружење у календарској или претходној години користило средства из јавних прихода или пореске, односно царинске олакшице, она се враћају даваоцу.

После предаје имовине примаоцима, ликвидатор подноси пријаву за брисање удружења из Регистра, уз коју прилаже извештај о току ликвидације и изјаву да је сва имовина подељена у складу са законом и статутом.

Нема коментара: