Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Одлука о престанку удружења ликвидацијом- Члан 51.

Одлука о престанку удружења ликвидацијом

Члан 51.

У случајевима из члана 47. став 2. тач. 1), 2) и 3) овог закона, скупштина удружења дужна је да у року од 15 дана од дана наступања разлога за престанак удружења донесе одлуку о престанку удружења ликвидацијом и именовању ликвидатора и да ову одлуку у року од три дана од дана доношења достави Министарству.

Удружење је дужно да одлуку из става 1. овог члана објави у „Службеном гласнику Републике Србије” у року од три дана од дана доношења, с позивом повериоцима да у року од 30 дана од дана објављивања одлуке пријаве своја потраживања.

Дејство отварања поступка ликвидације наступа објавом из става 2. овог члана.

Нема коментара: