Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Прекид поступка уписа - Члан 30.

Прекид поступка уписа

Члан 30.

Ако Министарство оцени да су циљеви удружења у супротности са одредбама члана 3. став 2. овог закона, закључком прекида поступак уписа у Регистар и Уставном суду подноси предлог за забрану рада удружења.

Против закључка из става 1. овог члана није дозвољена посебна жалба.

По пријему одлуке Уставног суда Министарство ће, зависно од садржине одлуке, решењем одбацити пријаву-ако је удружењу изречена забрана рада или наставити са поступком уписа-ако је одбијен предлог за забрану рада удружења.

Нема коментара: