Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Време на које се оснива удружење - Члан 6.

Време на које се оснива удружење

Члан 6.

Удружење се оснива на неодређено или одређено време.

Ако у акту о оснивању није другачије одређено, сматра се да је удружење основано на неодређено време.

Нема коментара: