Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Употреба назива удружења - Члан 15.

Употреба назива удружења

Члан 15.

Назив и скраћени назив удружења употребљавају се у правном саобраћају у облику у коме су уписани у Регистар.

Део удружења који има својство правног лица иступа под називом удружења и својим називом.

Нема коментара: