Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Решење о упису у Регистар - Члан 31.

Решење о упису у Регистар

Члан 31.

Упис у Регистар врши се у року од 30 дана од дана подношења уредне пријаве за упис.

О упису у регистар се доноси решење које је коначно и против којег се може покренути управни спор.

Ако се, у року из става 1. овог члана не донесе решење, сматраће се да је удружење уписано у регистар наредног дана од дана истека тог рока.

Нема коментара: