Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

(II ОСНИВАЊЕ И НАЗИВ) Оснивачи удружења - Члан 10.

II ОСНИВАЊЕ И НАЗИВ

Оснивачи удружења

Члан 10.

Удружење могу основати најмање три правна лица или пословно способна физичка лица с тим што најмање једно од тих лица мора имати седиште односно пребивалиште на територији Републике Србије.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може бити оснивач удружења уз оверену писмену изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.

Нема коментара: