Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Пријава за упис - Члан 28.

Пријава за упис

Члан 28.

Упис у Регистар врши се на основу пријаве за упис.

Пријаву за упис подноси заступник удружења.

Уз пријаву се подносе акт о оснивању, три примерка статута, као и друге исправе које се утврђују актом који доноси Министар.

Нема коментара: