Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Скраћени поступак ликвидације - Члан 55.

Скраћени поступак ликвидације

Члан 55.

Удружење може престати по скраћеном поступку ликвидације ако ‎после доношења одлуке о престанку удружења већина чланова скупштине дâ ‎регистарском органу оверену изјаву да су измирене све пореске обавезе, обавезе ‎удружења према повериоцима и да су регулисани сви односи са запосленима.‎
Чланови скупштине удружења из става 1. овог члана одговарају ‎солидарно за обавезе удружења три године од дана брисања удружења из ‎Регистра.‎
Удружење које престаје по скраћеном поступку брише се из ‎Регистра, уз уписивање у Регистар личних имена и адреса, односно назива и ‎седишта чланова скупштине из става 1. овог члана, са назначењем њихове ‎солидарне одговорности за обавезе удружења.‎

Нема коментара: