Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Прималац имовине удружења - Члан 40.

Прималац имовине удружења

Члан 40.

За случај престанка удружења као прималац његове имовине статутом се може одредити само домаће непрофитно правно лице које је основано ради остваривање истих или сличних циљева.

Одредба става 1. овог члана не односи се на случај престанка удружења које је у време ступања на снагу овог закона користило имовину у друштвеној, односно државној својини.

Нема коментара: