Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

четвртак, 17. мај 2007.

Члан 64. (X НАДЗОР)

X НАДЗОР

Надлежност за вршење надзора

Члан 64.

Надзор над применом овог закона врши министарство надлежно за послове управе.

Надзор над радом удружења на територији аутономне покрајине врши покрајински орган надлежан за послове управе, као поверени посао.

Инспекцијски надзор врши надлежно министарство преко управних инспектора.

Нема коментара: