Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

четвртак, 17. мај 2007.

Члан 5.- Јавност рада

Рад удружења је јаван.

Остваривање јавности рада уређује се статутом удружења.

Нема коментара: