Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

четвртак, 17. мај 2007.

Члан 6. - Време на које се оснива удружење

Удружење се оснива на неодређено или одређено време.

Ако у акту о оснивању није друкчије одређено, сматра се да је удружење основано на неодређено време.

Нема коментара: