Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

четвртак, 17. мај 2007.

Члан 1. Предмет закона (I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ)

Овим законом уређују се оснивање и правни положај удружења, упис и брисање из Регистра, чланство и органи, статусне промене и престанак рада, као и друга питања значајна за рад удружења.

Овим законом посебно се уређује статус и деловање страних удружења.

Нема коментара: